ilikemassage.com

มอเตอร์ เฟสติวัล 2013

งาน ไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ขนโปรโมชั่นพร้อมดารา-นักแสดงชื่อดังตั้งแต่วันที่ 9- 18 สิงหาคม 2556 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 2

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 1

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 4

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 6

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 7

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 9

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 11

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 13

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 16

สาวๆ ล้างรถในงานไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 จ.อุดรธานี รูปที่ 17

ขอขอบคุณภาพจาก MThai